İltica/Göç Alanına İlişkin Haklar/ Hizmetler Eğitimi ve Ayrımcılıkla Mücadele Atölye Çalışması kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Hatay Şubesi ile iki günlük eğitim gerçekleştirdik!

  • 06-10-2017

  30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında SHUDER Hatay şubesi üyesi sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı çalışmada ulusal hukuk ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iltica hukuku; Türkiye’de Uluslararası Koruma veya Geçici Koruma kaydıyla bulunan mülteci ve sığınmacıların hakları ve hizmetler üzerinde durulmuştur. Örnek vaka çalışmalarıyla da pekiştirme yapılmış ve sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanını etkileyen hassas durumdaki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimiyle ilgili işleyiş konuşulmuştur.

  Eğitimin ikinci gününde ise ayrımcılıkla mücadele konusunda uzman eğitmenler tarafından atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Önyargılar, kalıp-yargılar ve ayrımcılık türleri üzerine bilgilendirme içeren çalışmada grup çalışması yapılmıştır.

  Ekim 2017

   

  ©2016 Tüm hakları saklıdır. Mültecilerle Dayanışma Derneği.

  User Login