Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi ile işbirliği içinde İltica/Göç Alanına İlişkin Haklar/ Hizmetler Eğitimi ve Ayrımcılıkla Mücadele Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

    • 17-12-2017

    16-17 Aralık tarihleri arasında SHUDER Diyarbakır şubesi üyesi sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı çalışmada ulusal hukuk ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iltica hukuku; Türkiye’de Uluslararası Koruma veya Geçici Koruma kaydıyla bulunan mülteci ve sığınmacıların hakları ve hizmetler üzerinde durulmuştur. Örnek vaka çalışmalarıyla da pekiştirme yapılmış ve sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanını etkileyen hassas durumdaki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimiyle ilgili işleyiş konuşulmuştur.

    Mardin’de gerçekleştirilen eğitimin ikinci gününde ise ayrımcılıkla mücadele konusunda uzman eğitmenler tarafından atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Önyargılar, kalıp-yargılar ve ayrımcılık türleri üzerine bilgilendirme içeren çalışmada grup çalışması yapılmıştır.

    ©2016 Tüm hakları saklıdır. Mültecilerle Dayanışma Derneği.

    User Login